Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego


1. Karol Starsik - Starosta Bolesławiecki - Przewodniczący Zespołu

2. Tomasz Gabrysiak - Wicestarosta Bolesławiecki - Z-ca Przewodniczącego Zespołu

3. Grzegorz Kocon – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej -II Z-ca Przewodniczącego Zespołu

4. Dariusz Borski – Komendant Powiatowy Policji - członek PZZK w Bolesławcu

5. Jolanta Boroch – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bolesławcu - członek PZZK w Bolesławcu

6. Joanna Ligór-Tkacz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu - członek PZZK w Bolesławcu

7. Piotr Żak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu - członek PZZK w Bolesławcu

8. Justyna Ziółkowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu - członek PZZK w Bolesławcu

9. Roman Palczewski – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu - członek PZZK w Bolesławcu

10. Grażyna Haluch - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - członek PZZK w Bolesławcu

11. Mariusz Oliwa - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych - członek PZZK w Bolesławcu

12. Grzegorz Dziadek - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego - członek PZZK w Bolesławcu

13. kpt. Krzysztof Oko - Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu

14. Pani Teresa Rudzińska - Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

Copyright by pczk.powiatboleslawiecki.pl, Wszystkie prawa zastrzeĹĽone.