Komunikaty09 listopad 2017r.

Komunikat nr 9

CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM ?????????
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BOLESŁAWCU
ZAPRASZA
WOLNE MIEJSCA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
DZWOŃ – TEL 261 646 813 lub 261 646 849
MUSISZ SPEŁNIĆ PIERWSZY WARUNEK ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIEZREM ZAWODOWYM – ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Więcej informacji

04 września 2017r.

Komunikat nr 8

Informuję, że od lipca 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronic internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB, a także w aplikacji na urządzenia mobilne. Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) to rozbudowany, a jednocześnie prosty w obsłudze, intuicyjny program, który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie, obywateli poprzez dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych. RSO jest aplikacją obsługiwaną przez, najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych (Android, Apple - IOS, Windows Phone) umożliwiającą dostęp do komunikatów generowanych przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego na terenie całego kraju.
Pobranie aplikacji RSO możliwe jest za pośrednictwem: - strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - http://duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz - w zakładce „do pobrania",
- sklep dedykowanego odpowiedniemu systemowi operacyjnemu urządzenia mobilnego (Google Play”, „Apple App Storę". „Windowa Phone Store").Aplikacja RSO pozwala m. in. na:
- przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych na terenie całego kraju z podziałem na kategorie: meteorologiczne. hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne, - przegląd informacji o stanach wód w rzekach całej Polski z wykorzystaniem interaktywnej mapy,
- dostęp do poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.
W związku z powyższym, mając na uwadze usprawnianie procesu ostrzegania i powiadamiania o sytuacjach kryzysowych w województwie dolnośląskim, zachęcam Państwa do korzystania z aplikacji mobilnej RSO oraz do popularyzowania jej funkcjonalności wśród podległych pracowników jak również mieszkańców Dolnego Śląska.


19 lipca 2017r.

Komunikat nr 6

W dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego. Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W treningu wezmą udział Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, Starostwa Powiatowe, Miasta na prawach powiatu oraz Gminy.

Celem treningu będzie:
- sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania,
- doskonalenie umiejętności ogłaszania i odwoływania alarmu w czasie pozasłużbowym,
- ocena sprawności technicznej syren alarmowych.
21 sierpnia 2017r.

Komunikat nr 7

dotyczy: organizowania ćwiczebnych alarmów w JW. 1145.

Informuję, że zgodnie z Planem zamierzeń na 2017r. w dniu 24.08.2017r. w godzinach 07:30 - 15:30 w JW. 1145 Bolesławiec organizowane będą ćwiczebne alarmy przeciwlotnicze oraz o skażeniach ogłaszane poprzez sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania.


19 lipca 2017r.

Komunikat nr 6

W dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego. Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W treningu wezmą udział Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, Starostwa Powiatowe, Miasta na prawach powiatu oraz Gminy.

Celem treningu będzie:
- sprawdzenie sprawności funkcjonowania podsystemu akustycznego ostrzegania,
- doskonalenie umiejętności ogłaszania i odwoływania alarmu w czasie pozasłużbowym,
- ocena sprawności technicznej syren alarmowych.
6 czerwca 2017r.

Komunikat nr 5

W dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. całodobowo (termin zapasowy 9 czerwca br.) na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w któiych udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna. W celu przygotowania się do udziału w przedmiotowym ćwiczeniu, na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96).

• utrzymanie gotowości do stałego nasłuchu radiowego w dniach 6-8 czerwca 2017 r. w sieci zarządzania Wojewody Dolnośląskiego,

• utrzymanie stanu zalogowania w Systemie Ostrzegania,Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego,

• utrzymanie stanu zalogowania w systemie „Ramzes",

• niezwłoczne przekazywanie otrzymanych sygnałów ostrzegawczych do gmin na administrowanym obszarze,

• uruchomienie syren zarządzanych przez powiaty - poprzez wyemitowanie sygnału „Ogłoszenie alarmu" - po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu i wyemitowanie sygnału „Odwołanie alarmu" po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie,
26 kwietnia 2017r.

Komunikat nr 4

Informacja dla Rolników Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu Z dnia 25 kwietnia 2017r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu w nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 kwietnia 2017r przypomina wszystkim osobom utrzymującym drób przyzagrodowy, o obowiązku zgłaszania drobiu na potrzeby własne bez względu na ilość utrzymywanych ptaków. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu ul. Górników 8a, lub telefonicznie w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku tel.75 730 1086 .

Drób należy utrzymywać na ogrodzonych wybiegach , karmić i poić należy pod dachem . W przypadku kaczek i gęsi zabroniony jest dostęp do zbiorników wodnych . Właściciele drobiu zobowiązani są do wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób. Paszę dla drobiu należy chronić przed zanieczyszczeniem odchodami dzikich ptaków.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W BOLESŁAWCU
6 kwietnia 2017r.

Komunikat nr 3

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków
PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf23 stycznia 2017r.

Komunikat nr 2

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków
PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf05 stycznia 2017r.

APEL

do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii
PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf

29 lipca 2016r.

TRENING SYRENNa podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2016 r., na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W związku z powyższym o godz. 17:00 na terenie powiatu bolesławieckiego zostaną uruchomione syreny alarmowe.

1. 17:00 - 17:03 Ogłoszenie alarmu - 3 minutowy modulowany dźwięk syren
2. 17:10 - 17:13 Odwołanie alarmu - 3 minutowy ciągły dźwięk syren

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
20 lipca 2016r.

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowychZARZĄDZENIE NR 96 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zarządza się, co następuje:


§ 1.

Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. dogodź. 23:59.

§ 2.

Organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone dla stopni, o których mowa w § 1, stosownie do załącznika nr 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNA TERŚĆ OGŁOSZENIA - pdf


6 czerwca 2016r.

TRENING SYRENNa podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, w dniach od 7 do 9 czerwca 2016 r., na terenie województwa dolnośląskiego (powiat bolesławiecki) zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W związku z powyższym na terenie powiatu bolesławieckiego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.


1. Ogłoszenie alarmu - 3 minutowy modulowany dźwięk syren
2. Odwołanie alarmu - 3 minutowy ciągły dźwięk syren


Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
12 października 2015r.

TRENING SYRENNa podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, w dniach od 13 do 15 października 2015 r., na terenie województwa dolnośląskiego (powiat bolesławiecki) zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. W związku z powyższym na terenie powiatu bolesławieckiego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.


1. Ogłoszenie alarmu - 3 minutowy modulowany dźwięk syren
2. Odwołanie alarmu - 3 minutowy ciągły dźwięk syren


Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
12 sierpnia 2015r.

1. Ograniczanie korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną w godzinach szczytu – 10.00 do 17.00.
2. Wyłączanie z sieci zbędnych urządzeń zasilanych energią elektryczną.
3. Ograniczanie zużycia wody wykorzystywanej do celów gospodarczych i technicznych, np. podlewania trawników, mycia samochodów.
4. W miarę możliwości wykonywanie prac gospodarczych, porządkowych, etc. w godzinach najmniejszego zapotrzebowania na prąd i wodę.
11 sierpnia 2015r.

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 10.00 dnia 11.08.2015 do godziny 17.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 19 oraz od godziny 17.00 dnia 11.08.2015 do godziny 22.00 dnia 11.08.2015 stopień zasilania 17 i przewiduje od godziny 22.00 dnia 11.08.2015 do godziny 10.00 dnia 12.08.2015 stopień zasilania 11 (Komunikat z dnia 11 sierpnia 2015 r. z godz. 7:55)
6 lipca 2015r.

Na terenie woj. dolnośląskiego stwierdzono występowanie groźnego chwastu - barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina dwuletnia, która w pierwszym roku wytwarza rozetę liści (duże, pierzastodzielne), a w drugim wytwarza pędy nasienne (baldachy). W polskich warunkach roślina ta może wyrastać do wysokości 3,5 - 4 metrów. Roślina ta często występuje na terenach wilgotnych w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów. Włoski znajdujące się na liściach i łodygach barszczu Sosnowskiego wydzielają substancję parzącą. Parzące działanie tego związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie zanikające blizny oraz zapalenie spojówek. Roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny.

METODY ZWALCZANIA
Najbardziej powszechną i skuteczną metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego jest jego wykaszanie, około 2 do 4 razy w sezonie. Całkowite wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu”, czyli bardzo częstym koszeniu. Można też wykorzystać do zwalczania metodę chemiczną. Do zwalczania zbędnej roślinności zalecane są herbicydy zawierające glifosat np. Roundup 360 SL W miejscach, gdzie doszło do rozsiania nasion barszczu, walkę należy zaplanować na 3-4 lata (zgodnie z żywotnością nasion).

UWAGA!
Wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego bez względu na stosowaną metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładnie poinformowane o szkodliwości oraz toksycznych i parzących właściwościach tej rośliny, ponadto musza być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.
11 maja 2015r.

W dniach 12 – 13 maja 2015 r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, polegający na przekazywaniu ćwiczebnych komunikatów ostrzegawczych dotyczących statku powietrznego, który wykonując lot w polskiej przestrzeni powietrznej, symulować będzie obiekt powietrzny zakwalifikowany do kategorii „RENEGADE”. W ramach treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe na terenie powiatu bolesławieckiego. Trening przeprowadzony zostanie zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego i wezmą w nim udział urzędy gmin z terenu powiatu oraz Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
31 grudnia 2014r.

Wojewoda Dolnośląski Informuje - W związku z niepodpisaniem umów na świadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców województwa, proszę o poinformowanie ich m.in. za pomocą środków masowego przekazu (strony internetowe, lokalne media) o dostępie do świadczeń medycznych na terenie Państwa gmin i powiatów. Zachęcam do skorzystania z informacji zamieszczonych na stronie dolnośląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu: http://www.nfz-wroclaw.pl Znajduje się tam aktualizowana na bieżąco lista placówek, które zawarły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski. Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z: Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Nigerii, Senegalu oraz Demokratycznej Republiki Kongo [POBIERZ]

Ostrzeżenia hydrologiczneOstrzeżenia meteorologiczneCopyright by pczk.powiatboleslawiecki.pl, Wszystkie prawa zastrzeĹĽone.